همکاری‌ گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام با سازمان بین‌الملل JCI

//همکاری‌ گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام با سازمان بین‌الملل JCI
همکاری‌ گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام با سازمان بین‌الملل JCI 2017-11-16T19:42:12+00:00

همکاری‌ گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام با سازمان بین‌الملل JCI

the-joint-commission

کمسیون مشترک بین‌المللی (JCI) سازمانی مستقل است که هدف آن توسعه و بهبود کیفیت خدمات و تأمین امنیت بیمار همراه با افزایش بهره‌وری در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات درمان با معیارهای خاص سنجش خدمات است. آجی‌بادام کاملا تابع  قوانین و استانداردهای معتبر JCI  است.