پرسش های متداول

پرسش های متداول 2017-11-16T19:42:10+00:00

faq

اگر زبان ترکی ندانم چه کار باید بکنم؟

بسیاری از پزشکان ما دوزبانه (عمدتا ترکی و انگلیسی) می باشند. همچنین ما برای تعدادی از زبانـها، خدمات مـترجمان واجـد شـرایط در حوزه پزشکی  ارایه می دهیم. نماینــدگان مـرکز خدمـات بیماران بین المـللی به زبان انگلیسی،فارسـی، روسی، عربی و زبـان بالکان مسـلط هستند. هدف ما این کسب اطمینان از برقراری ارتباط موثر بین شما و تیم درمانی و مراقبـتی شماسـت. شما در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته می توانید  با ما تـماس بگیـرید. با ایـن حال، بهترین زمان در طول ساعات کار از 8:00-18:00، از دوشنبه تا جمعه است.

آیا اعضای خانواده اجازه اقامت همراه بیمار را دارند؟

ما خوشحالیم که به اقامت شما بر اساس نیازهای تان کمک کنیم. از شمـا انتظار میرود که نمایندگان ما را در مرکزخدمات بیماران بین المـلل در جریان حضور افراد همراه خود قرار دهید. آنها به شما در زمینه میزان صرف بودجه برای همراه یا همراهان اطلاعات خواهند داد.

آیا می توانم اقدام به درمان در بیمارستان بدون گرفتن وقت قبلی کنم؟

بهتر است با تعیین وقت قبلی، قبل از ورود خود،مسایلی مانند تاخیر و مشکلات احتمالی دیگر را به حـداقل برسـانید. مطمئن شـوید کارمـندان مرکز بیماران بین الملل تمام نیـازهای شـما را برآورده خواهند کرد و در پیشبرد سریع تر کارها به شـما کمک خواهند کرد. کارمنـدان مجرب ما شـما را در پروســه بسـتری و ترخـیص در بیمارسـتان، روش پرداخت، مـتــرجـم فارسـی زبـان، تورهای داخلی و گشت و گذار، روند اخذ ویزا، راهنمایی قبل و بعد از ورود، و بیمه بین المللی کمک و همراهی خواهند کرد. وظیفه ما تامین راحتی و آسایش شما در طـول اقامت و درمـان شماست.

برای اقدام و شروع درمان آیا نیاز به ارجاع از طرف پزشک دارم؟

ارجاع از طرف پزشک به منظور درخواست وقت معاینه و درمان الزامی نیست. فقط این مهم است که شما در اطلاعات و سوابق پزشکی خود را همراه بیاورید.

در معاینه پزشکی، چه اطلاعاتی همراه داشته باشم؟ چه اسنادی را باید آماده کنم؟

در تاریخ معاینه پزشکی، لطفا اطلاعات زیر را در دسترس و همراه داشته باشید:

 نام و نام خانوادگی با ارایه پاسبورت

تاریخ تولد

آدرس سکونت فعلی

کشور محل اقامت

برگه ی معرفی نامه سفارت، در صورت وجود داشتن

سوابق پزشکی

تشخیص یا علایم

اطلاعات بیمه، در صورت وجود داشتن

شـما باید نام و نام خــانوادگی با گذرنامه، آدرس محــل سـکونت فعـلی، تاریـخ تولد، مشـــکل پزشکی شما و تاریخ شروع بیماری در وقت معاینه پزشـکی ارایه دهید. همچنین همه مـدارک پزشکی، از جمله ام آر ای، سی تی اسکن یا هر گونه تصــاویر و ســوابق پزشــکی و لیــست داروهـایی که در حال حاضر مصـرف می کنید و تشخیص پزشک سابق شـما را هـمراه داشـته باشید.

نحوه برآورد هزینه برای عمل جراحی یا روش خاص درمان چگونه است؟

 حتا برای چند بیمار با مشکل سلامت یکسان و مشابه هزینه ها تا حد زیادی متفاوت خواهد بود. چرا که این وابسته به برنامه ی درمانی پزشک برای بیمار است. برنامه درمانی بـرای هر بیمار نسبت به روند درمان و شرایط کنونی بیمار منحصر به همان بیمار است.

آیا می توانم با ارسال پرونده پزشکی  اقدام به  اخذ ویزای درمانی کنم؟

برای دریافـت ویزای درمـانی، ابتدا باید پـرونده پزشـکی خود را برای مـا ارسـال کنید. پـس از بررسی پرونده پزشکی و برآورد هزینه درمانی و تعیین وقت معاینه و درمان، از طریق نامه ای که از طرف بیمارستان های آجی بادم دریافت می کنید، اقدام به اخذ ویزا می کنید.( برای شهروندان ایرانی برای ورود به ترکیه نیازی به اخذ ویزا نیست.)