مترجم فارسی زبان

//مترجم فارسی زبان
مترجم فارسی زبان 2017-11-16T19:42:08+00:00

languageدر گروه بیمارستان های آجی بادم، یکی از خدمات بین المللی حضور متـرجمان در بیمارسـتان ها، از جمله مترجم فارسی زبان است.

مترجمان آموزش دیده و مجرب، در همه ی مراحل معاینه و درمان شما را همراهی می کنند تا شما در برقراری ارتباط با پزشک و سایر بخش ها مشکلی نداشته  باشد.

مترجمانی شامل زبان های ذیل در بیمارستان ها  حضور دارند:

  • انگلیسی
  • روسی
  • فارسی
  • آلبانیایی
  • عربی

  • بوسنی
  • بلغاری
  • مقدونی
  • رومانیایی
  • صرب