براکی‌درمانی

//براکی‌درمانی
براکی‌درمانی 2016-08-15T18:09:54+00:00

در براکی‌تراپی پرتو بر روی بی نظمی های سلولی بصورت نقطه ای- تشعشعی با دوز بالا به تومور تابیده می شود. براکی تراپی قبل و بعد از رادیو تراپی کاربرد دارد. همچنین براکی‌تراپی با هدف درمان، در مورد بیمارانی که در موقعیت مناسب درمان با این روش هستند، به کار می‌رود. در براکی‌تراپی منبع ساطع‌کننده‌ی مواد رادیواکتیو روی تومور و بافت‌های هدف متمرکز می شود و درنتیجه محدودیت‌هایی در تابش دوز در اطراف منبع اعمال می‌شود.

تکنیک‌هایی که در توموردرمانی با پرتو استفاده می‌شود:

IGRT: هدایت تصویری پرتودرمانی

IMRT: مدولاسیون فشرده در پرتودرمانی

پرتودرمانی همشکل: رادیوتراپی همساز 3-D

SRT / SRC: پرتودرمانی استرئوتاکتیک/ پرتوجراحی استرئوتاکتیک

زمینه‌های کاربردی رادیوتراپی

بر اساس نوع و وضعیت بیماری رادیوتراپی (پرتودرمانی) به دو گروه جدا از هم قابل تقسیم هستند:

1- رادیوتراپی درمانی:

در سایه‌ی اطلاعاتی که درباره‌ی بیماری به دست آورده‌ایم این نوع رادیوتراپی در درمان کامل بیماری کاربرد دارد. رادیوتراپی به تنهایی یا همراه با جراحی یا با شیمی‌درمانی به کار می‌رود.

2- رادیوتراپی برای تخفیف درد:

این نوع از رادیوتراپی در مواردی به کار گرفته می‌شود که امکان تخریب کامل تومور وجود ندارد. هدف از این رادیوتراپی از بین بردن درد یا کاهش درد بیمار و ارتقا کیفیت زندگی برای بیمارانی است که با بیماری‌های حاد و پیچیده روبه‌رو هستند. به عنوان مثال دردهای مربوط به استخوان‌های بدن از راه رادیوتراپی کاهش پیدا می کند. با کمک رادیو تراپی می توان از دست رفتن خون در خونریزی‌های تومور را تحت کنترل درآورد. مقدار دوز استفاده شده در این نوع رادیوتراپی از دوز استفاده شده در رادیوتراپی درمانی کمتر است. همچنین با این روش دوره‌ی درمان نیز کوتاه‌تر می‌شود.