سایبرنایف

//سایبرنایف
سایبرنایف 2017-11-16T19:41:54+00:00

Cyberknife-technology
پرتوجراحی سایبرنایف سیستمی با روش غیرتهاجمی است.  این دستگاه جایگزین مناسبی برای برای تومورهای خوش‌خیم و تومورهای بدخیمی است که احتیاج به عمل جراحی دارند.  تومورهایی که با استفاده از این سیستم درمان می‌شود عبارت اند از: تومورهای مغزی، ستون فقرات، سر و گردن، پروستات، شش، کبد، پانکراس و کلیه.

این نوع درمان بر پایه  تشعشع با دوز بالا است که با دقتی فوق‌العاده بر سلول های سرطانی اعمال می شود. قابلیت های این دستگاه امیدهای تازه‌ای را برای بیماران به ارمغان آورده است. تا کنون بیش از صدهزار نفر از این راه درمان شده‌اند و در حال حاضر سیصد دستگاه از این نوع در سراسر جهان نصب شده است. از نوامبر 2009 بیش از ششصد نفر از این بیماران در بیمارستان “آجی‌بادام مسلک” تحت درمان قرار گرفته و معالجه شده‌اند. گرچه نام این سیستم تداعی گرعمل جراحی و چاقوی جراحی است اما در روش درمانی سایبرنایف خبری از چاقو و خونریزی نیست. سیستم سایبرنایف تنها سیستم تشعشعی و روباتیک جهان است که تشخیص و درمان بیماری در آن غیرتهاجمی است. بیمارانی که به دنبال جایگزینی مناسب برای عمل جراحی هستند یا در بیمارانی که مداوای آنها با عمل جراحی ممکن نیست یا درمان آنها نیازمند جراحی‌های پیچیده ای است، این سیستم عملی بدون درد و بدون جراحی را برای آنها دارد.

 سایبرنایف برای درمان چه نوع تومورهایی به کار می‌رود؟

نروم آگوستیک (Acoustic neuroma): نوعی تومور که در محل اعصاب متصل کننده‌ی مغز به گوش تشکیل می‌شود.

آناپلاستیک آستروسیتوما (Anaplastic astrocytoma): تومور مغزی متشکل از آستروسیدها.

ضایعه‌ی عروقی (AVM): ناهنجاری‌های سیاه‌رگی یا سرخ‌رگی.

کارنیوفارنژیوم (Craniopharyngioma): توموری که از باقیمانده‌های مجرای جمجمه‌ای حلقی ایجاد می‌شود.

DNET

تومور آپاندیوم (Ependymoma): توموری که از یاخته‌های آپاندیمی ایجاد می‌شود.

گانگلیوسیتوما (Gangliocytoma)

ژرمینوما (Germinoma)

گلیوبلاستوم مولتی فرم (Glioblstoma multiforme): شایع‌ترین تومور بدخیم سیستم عصب مرکزی .

گلیوم (Glioma): نوعی تومور شبکیه.

گلوموس ژوگولر (Glomus jugulare tumor): توده‌ی گردنی و دهانی.

همانژیوبلاستوم (Hemangioblastoma): تومور بدخیم بافت رگی.

منیژیوم (Meningioma)

نوروسیتوم (Neurocytoma): تومورهای مغزی که حاوی یاخته‌های عصبی غیر مشخص است.

نوروفیبروم (Neurofibroma): تومور بافت همبند متشکل از رشته‌های عصبی.

نوروفیبروماتوس (Neurofibromatosis): تومور بافت همبند متشکل از رشته‌های عصبی.

الیگودندروگلیوما (Oligodendroglioma): گیلومای درجه پایین.

PNET

تومور پوششی (Pituitary adenoma)

شوانوما (schwannoma): تومور ناشی از غلاف شوان.

نورالژی عصب سه‌قلو (Trigeminal neuralgia)

شوان‌های ویستبیولار (Vestibular schwannoma): تومورهای دهلیزی سلول‌های شوان.

اسامی بعضی از تومورهای غیرمغزی (بیرون از سر و مغز) و آسیب‌های آنها که با روش سایبرنایف درمان می‌شود، به ترتیب زیر است:

سرطان استخوان.

سرطان فوقانی حلق و پشت بینی.

سرطان سلول‌های فلسی.

سرطان ریه با یاخته‌های غیرکوچک.

سرطان ریه با یاخته‌های کوچک.

سرطان لوزالمعده.

سرطان سلول‌های کبدی.

سرطان پروستات.

کارسینوم سلول‌های کلیه.

سرطان روده‌ی بزرگ.

سرطان تخمدان.

سرطان رحم.

ضایعه عروقی (AVM).