فلش سی تی

//فلش سی تی
فلش سی تی 2017-11-16T19:41:53+00:00

Cyberknife-technology

فلش سی تی سریع ترین دستگاه سی تی جهان است که کمترین دوز تابش را ساطع می کند. از فلش سی تی به طور خاص برای اسکن قلب و ریه و همچنین  اسکن دیگر اعضا بدن استفاده می شود. این دستگاه علاوه بر استفاده از دوزهای پایین تابش و سرعت بالای اسکن، ابزاری ویژه برای چکاپ قلب است.  فلش سی تی امکان اسکن کامل بدن فقط در 4 ثانیه، آنژیوگرافی قلبی در 25،0 صدم ثانیه  و اسکن ریه در 6،0 صدم ثانیه را بدون اینکه بیمار مجبور به نگه داشتن نفس خود داشته باشد را فراهم می کند.

با توجع به آزادی حرکت فلش سی تی در طول اسکن و سرعت بالاT برای بیماران تروما، کودکان و افراد چاق مفید است.