پت سی تی

پت سی تی 2017-11-16T19:41:52+00:00

Cyberknife-technology

امروزه پت سی تی یکی از موثر ترین تکنیک های تصویر برداری موجود است. این روش به ویژه در تشخیص تومورهای سرطانی، تعیین میزان گستردگی تومور،  کمک به برنامه درمانی و گاهی اندازه‌گیری میزان تأثیر درمان‌ استفاده می شود. در این روش تشخیص سلول‌های بدخیم از خوش خیم قابل ممکن است.

 تلفیق دو روش PET و CT که تحت عنوان PET/CT شناخته شده است ،روش جدیدی است که در آن اطلاعات مربوط به آناتومی (حاصل ازCT) با اطلاعات متابولیکی که مربوط به عملکرد و اجزا می‌باشند (آنچه که PETدر اختیارمان می‌گذارد) تلفیق شده و روشی مطلوب بخصوص در مطالعه تومورها می‌باشد.

دستگاه پت سیتی ابزاری است که  نه تنها در سرطان، بلکه در صرع، بیماری های عصبی از جمله آلزایمر و برخی حمله های قلبی مورد استفاده قرار می گیرد.