پیاکسیس

پیاکسیس 2016-08-15T19:07:09+00:00

پیاکسیس سیستم خودکار مدیریت درمان است و هدف آن افزایش سلامتی بیمار و بالا بردن بازدهی درمان است. این سیستم کیفیت همکاری بین کارکنان پرستاری و خدمات دارویی را بهبود می‌بخشد. با وارد شدن نام بیمار به این سیستم درمانی همه امور درمانی به شکل طور الکترونیکی طبقه بندی و بیمار به ترتیب مراحل را طی می‌کنند. این سیستم مجهز به سیستم تأیید اثر انگشت و قابلیت پیگیری و طبقه‌بندی پرونده‌های بیمار در مقابل دستیابی غیرمجاز به آنهاست.

سیستم‌های قدیمی درمان ناکار آمد و خطاپذیرند و احتمال افزایش هزینه‌ها و احتمال اشتباه در آنها بالاست؛ با این حال بسیاری از خطاها از قبیل اطلاعات ناقص، آلرژی‌ها، دوزآژ و خطا در تشابه دارویی با استفاده از سیستم الکتریکی مدیریت درمان قابل پیشگیری است. امروزه ثابت شده است که استفاده از سیستم خودکار درمان نه تنها  به حل مشکلات ناشی از روش درمان سنتی کمک می‌کند، بلکه دستاوردهای درمان بالینی و عملی را بهبود می‌بخشد.

آجی بادام برای اولین بار سیستم خودکار مدیریت درمان را در سال 2006 اعمال کرد.