تریلوژی

تریلوژی 2017-11-16T19:41:50+00:00

Cyberknife-technology

تریلوژی نوعی شتاب‌دهنده‌ی خطی است که شامل SRT / SRC, IMRT, IGRT است. تمام موارد ذکر شده همگی متدهای جداگانه‌ای از رادیوتراپی هستند. این روش به منظور انجام هر دو نوع عمل تشخیص و درمان به کار می‌رود. این روش برای بیماران فواید ارزنده‌ای دارد. IGRT برای تصویربرداری در رادیوتراپی به کار می‌رود و IMRT در تشدید و تعدیل رادیوتراپی کاربرد دارد. با توجه به اینکه  دوز پرتو قابل تنظیم  است گزینه ایده‌آلی در درمان‌ به حساب می آید. در حالی که تومورها هدف پرتوها با دوز بالا قرار می‌گیرند، بافت‌های سالم محافظت می‌شود. SRT / SRC روش‌های پرتوافکنی دقت بالایی دارند و حتی به ریزترین تومورها هم تابیده می شوند. این ویژگی تابشی سبب می‌‍شود بافت‌های اطراف در معرض تشعشعی کمتر از تشعشعی که به تومور می‌تابد قرار بگیرند.