تروبیم اس تی ایکس

//تروبیم اس تی ایکس
تروبیم اس تی ایکس 2017-11-16T19:41:49+00:00

truebeam

تروبیم اس تی ایکس روشی برای درمان تومورها

مطلوب‌ترین نتیجه در کوتاه‌ترین زمان با پرتوهایی با دوز بالا

در تروبیم اس تی ایکس، همه‌ی قابلیت‌های دستگاه‌های رادیوتراپی در یک دستگاه جمع شده‌اند. جای خرسندی است که این دستگاه نه تنها قادر به پرتوافکنی به بافت‌های هدف با کمترین تأثیرگذاری به بافت‌های سالم است، بلکه مدت زمان پرتوافکنی را به چهار تا هشت دقیقه کاهش داده است. با وجود این فناوری میزان موفقیت درمان افزایش یافته و آسایش بیمار فراهم شده است.