سیستم مغز و اعصاب

//سیستم مغز و اعصاب
سیستم مغز و اعصاب 2017-11-16T19:42:04+00:00

brain-nervous-system

بیمارستان‌های آجی‌بادام با رویکرد استفاده از چندین رشته‌ی علمی برای درمان همراه با گروه های عصب‌شناسی و جراحان اعصاب، پیچیده‌ترین اختلال‌های مربوط به بیماری‌های عصبی را درمان می‌کنند. هر دو گروه عصب‌شناسان و جراحان اعصاب، برای رده‌های سنی بزرگسال و کودکان، همکاری‌های نزدیکی با رشته‌های پزشکی اطفال، پرتودرمانی و تومورشناسی دارند. این همکاری‌ها به منظور ارائه‌ی خدماتی بهتر در مراقبت و درمان بیماران است.

عصب‌شناسان و جراحان اعصاب آجی‌بادام مهارت کافی در ارزیابی و درمان پیچیده‌ترین اختلال‌های عصبی را دارند و بدین منظور پیشرفته‌ترین روش‌های درمانی را بکار می گیرند. جراحان اعصاب آجی‌بادام برای درمان از آخرین فناوری‌های روز دنیا بهره می‌برند.