تشخیص

تشخیص 2017-11-16T19:42:02+00:00

diagnosis

روش‌های تشخیصی با پرتودرمانی (اولین گام دقیق در درمان)

در پرتودرمانی تشخیص دقیق مرحله‌ای حیاتی در تصمیم گیری وچگونگی درمان است. در پرتوافکنی فناوری نو و پیشرفته نقش مهمی در تشخیص ایفا می‌کند. نقش تشخیص به اندازه نقش کارکنان مجرب در رادیولوژی اهمیت دارد.

پرتوافکنی نقش مهمی در تشخیص و تصمیم‌گیری نوع روش درمان بیماری دارد. کارآمدی پرسنل رادیولوژی و به کارگیری تکنیک‌هایی با فناوری پیشرفته برای تشخیص دقیق بیماری امری ضروری است. گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام بر مبنای اصول نوین درمانی کار می‌کند. این بیمارستان‌ها پیشرفت علم پزشکی را از نزدیک دنبال کرده و تجهیزات تشخیصی خود را هم گام با پیشرفت علم بروز نگه می دارند. همه‌ی بیمارستان‌های آجی‌بادام و مراکز درمانی سرپایی بیماران، با آخرین تجهیزات روز جهان کار می‌کنند. گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام، خدمات تشخیصی و درمانی خود را با آخرین تجهیزات تکنولوژی برای بیماران فراهم کرده است و متخصصان مجرب و کارآزموده‌ی پرتودرمانی، بهره‌مند از فنون رادیولوژی، با همکاری پرستاران مجرب کار می‌کنند.

PetCT

3-tesla
Digital-Mammography-With-Tomosynthesis