متدهای درمان

///متدهای درمان
متدهای درمان 2017-11-16T19:42:01+00:00

you-are-not-alone-against-cancer-banner

زندگی عاری از سرطان با تشخیص زود هنگام و درست

مجموعه آجی بادام با اتکاء به سرمایه گذاری کلان در زمینه استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا بهترین خدمات ممکن را برای بیماران عرضه می کند. سرمایه گذاری در حیطه تکنولوژی با هدف اطمینان از روند تشخیص زود هنگام  سرطان و درمان آن انجام می شود. تمام این امور همراه  با تیم مجرب و کارشناسان تومورشناسی صورت می گیرد.

  • خدمات درمانی سرطان با استانداردهای جهانی با متخصصان مجرب و تکنولوژی پیشرفته صورت می گیرد.
  • اولین گام در درمان سرطان، متدهای تشخیصی دقیق با پرتوافکنی است.

تشخیص دقیق بیماری با پرتو افکنی مهم ترین و حیاتی ترین امر در چگونگی درمان است. بکارگیری تکنیک‌های مدرن و تکنولوژی پیشرفته با همراهی کارکنان مجرب رادیولوژی در پرتوافکنی نقش مهمی در مراحل تشخیص بیماری دارند.

  • یافتن راه حل های مناسب برای درمان، همراه با رویکردی چند رشته‌ای میسر می شود.
  • کار انجمن متخصصان تومور همکاری میان متخصصان رشته های مختلف در درمان سرطان است.

میزان موفقیت در درمان سرطان با تلفیق گروه‌های متخصص در این زمینه افزایش می‌یابد.